Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Održavanje računarske i komunikacione opreme i štampača
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:20. 10. 2017.
Id:CJN 10/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 24