Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka dobara - Kancelarijski materijal po partijama
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:12. 05. 2017.
Id:CJN 04/2017

Obaveštenje o zakčučenim ugovorima za partije 1 i 2
Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partiju 4 i 10
Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partiju 16 i 18
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 5, 9 i 15
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 11, 12 i 17
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 6, 7 i 8