Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Elektronska komunikacionih usluga - internet po partijama
Objavljeno:28. 10. 2016.
Id:CJN 08/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1