Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga – Održavanje i popravke računarske opreme-računara, štampača i komunikacione opreme, po partijama
Objavljeno:28. 07. 2016.
Id:CJN 07/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 27
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 26