Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka dobara - Kancelarijski nameštaj po partijama
Objavljeno:02. 06. 2016.
Id:CJN 01/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 i partiju 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 i partiju 4