Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka dobara - Računarska opreme i štampači
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:22. 12. 2015.
Id:CJN 10/2015

Obaveštenje o zaključenim Ugovorima za partiju 1
Obaveštenje o zaključenim Ugovorima za partije 5 i 6