Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Prenos putem optičkih vlakana dark fiber lokacija 3 i 4
Objavljeno:07. 08. 2015.
Id:CJN 08/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru