Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:29. 07. 2015.
Id:CJN 07/2015

01.Obaveštenje o zaključenom ugovoru