Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Elektronske komunikacione usluge - Internet
Objavljeno:30. 12. 2014.
Id:CJN 04/2014

Partija 1 - usluge internet pristupa sa odgovarajućom zaštitom od Dos i DDoS napada