Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka dobara - Kancelarijski materijal
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:15. 07. 2014.
Id:CJN 03/2014

Partija 9 – ostali kancelarijski materijal 4
Partija 9 – ostali kancelarijski materijal 3
Partija 9 – ostali kancelarijski materijal 2
Partija 9 – ostali kancelarijski materijal 1
Partija 6 – obrasci, sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape 5
Partija 6 – obrasci, sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape 4
Partija 6 – obrasci, sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape 3
Partija 6 – obrasci, sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape 2
Partija 6 – obrasci, sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape 1
Partija 4 – hemijske olovke, grafitne olovke, tehničke olovke, flomasteri, marker, gumice, rezači i korektori 2
Partija 4 – hemijske olovke, grafitne olovke, tehničke olovke, flomasteri, marker, gumice, rezači i korektori 1
Partija 3 – fascikle, materijal za arhiviranje i pakovanje i registratori 4
Partija 3 – fascikle, materijal za arhiviranje i pakovanje i registratori 3
Partija 3 – fascikle, materijal za arhiviranje i pakovanje i registratori 2
Partija 3 – fascikle, materijal za arhiviranje i pakovanje i registratori 1
Partija 2 – koverte 2
Partija 2 – koverte 1
Partija 1 – papir