Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka dobara - Računarski materijal – Toneri
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:17. 07. 2014.
Id:CJN 02/2014

Partija broj 5 – original toneri za HP uređaje
Partija broj 4 - Original toneri za Lexmark uređaje 2
Partija broj 4 - Original toneri za Lexmark uređaje 1