Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
izvršenje budžeta
13. 12. 2018.

Saglasno Zakonu o budžetu za 2019. godinu, od 01. januara 2019. uvode se u Sistem za izvršenje budžeta Republike Srbije indirektni korisnici budžetskih sredstava Ministasrtva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

19. 11. 2018.

Informacioni sistem za menadžment finansija

19. 11. 2018.

Informacioni sistem izvršenja budžeta

30. 10. 2018.

Video obuka

13. 03. 2018.

Registar izmirenja novčanih obaveza

26. 12. 2017.

Obaveštavamo Vas da će od 28. decembra 2017. godine u Upravi za trezor početi sa radom novi informacioni sistem izvršenja budžeta Republike Srbije - ISIB.