Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
izvršenje budžeta
12. 03. 2020.

Informacioni sistem izvršenja budžeta

23. 10. 2019.

Registar izmirenja novčanih obaveza

03. 09. 2019.

Video obuka

03. 09. 2019.

Informacioni sistem za menadžment finansija

13. 12. 2018.

Saglasno Zakonu o budžetu za 2019. godinu, od 01. januara 2019. uvode se u Sistem za izvršenje budžeta Republike Srbije indirektni korisnici budžetskih sredstava Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

24. 09. 2018.
26. 12. 2017.

Obaveštavamo Vas da će od 28. decembra 2017. godine u Upravi za trezor početi sa radom novi informacioni sistem izvršenja budžeta Republike Srbije - ISIB.

23. 06. 2017.
08. 05. 2017.