Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
RPG
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Ključne reči:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je pokrenulo postupak registracije poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji od 14. maja 2004. godine, na osnovu Uredbe o Registru poljoprivrednih gazdinstava1.Cilj uspostavljanja Registra poljoprivrednih gazdinstava je unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Republici Srbiji tako da bude produktivna, bogata i poštovana, konkurentna na tržištu Evropske Unije i na drugim tržištima. Cilj je da naša sela ponovo ožive, da se poveća životni standard i uslovi života ruralnog stanovništva kroz razvoj sela i infrastrukture.

Registracijom poljoprivrednog gazdinstva, nosilac poljoprivrednog gazdinstva stiče pravo da podnese zahtev za dobijanje podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji (regrese, subvencije, premije, kredite i sl.), koje svake godine, na predlog Ministarstva, propisuje Vlada Republike Srbije, kroz uredbe. Osnivanjem Registra odnos između poljoprivrednika i agrarnog budžeta je direktan, bez posrednika. Nosioci poljoprivrednih gazdinstava su direktni korisnici budžeta, jer se sredstva, koja im pripadaju, direktno uplaćuju na njihove račune kod poslovnih banaka.

Registar vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor sa svojom mrežom filijala i ekspozitura. Upis, obnova registracije i prijavu promene podataka, kao i podnošenje zahteva za određene podsticajne mere se vrši se u onoj područnoj jedinici Uprave za trezor, koja je nadležna prema mestu prebivališta poljoprivrednika odnosno preduzetnika, odnosno prema mestu sedišta pravnog lica, bez obzira gde se vrši poljoprivredna proizvodnja.Upis u registar

U Registar mogu da se upišu fizička lica – poljoprivrednici, preduzetnici i pravna lica. Upis je dobrovoljan, besplatan i nije vezan za rok - može izvršiti tokom cele godine. Upis u Registar je prvi korak u ostvarivanju prava na podsticaje iz budžeta Republike Srbije.

U periodu od 1. marta do 30. aprila svake godine vrši se i obnova registracije prilikom čega se prijavljuju sve nastale promene, a obavezno promena setvenih kultura na prijavljenim površinama i struktura i broj životinja u gazdinstvu. Izuzetno u 2017. i 2018. godini se neće vršiti obnova registracije u Registru poljoprivrednih gazdinstava, saglasno članu 13. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju2.


  1. “Službeni glasnik RS”, broj 45/04 

  2. “Službeni glasnik RS”, broj 101/2016