Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
ePortal

Sistem za podnošenje/prijem elektronskih zahteva je kreiran u vidu veb aplikcije koja je javno dostupna korisnicima. Korisnici pristup aplikaciji moraju izvršiti korišćenjem kvalifikovanog digitalnog sertifikata. Nakon prijave, moguće je podnositi elektronske zahteve unošenjem potrebnih podataka, kao i slanje relevantne dokumentacije. Aplikacija omogućava pregled podnesenih elektronskih zahteva za prijavljenog korisnika, njihovih sadržaja kao i statusa u kojem se nalaze.

Za podnošenje opšteg zahteva (bez priloženog obrasca) potrebno je popuniti obavezna polja: Kontakt e-pošta, Kontakt telefon, Adresa stanovanja, Sadržaj zahteva.

U slučaju da se podnosi zahtev sa odgovarajućim obrascem, neophodno je da preuzeti obrasci zahteva budu pravilno popunjeni i potpisani kvalifikovanim digitalnim sertifikatom Zastupnika/Ovlašćenog lica izdatim od strane ovlašćenog Sertifikacionog tela, u suprotnom će se zahtev smatrati nevalidnim. Način potpisivanja je bliže opisan u Tehničkom uputstvu.

Ubacite kvalifikovani elektronski sertifikat i kliknite na Prijava.

PRIJAVA