Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
FMIS
Sektor za izvršenje budžeta

NAPOMENA

FMIS je prestao sa radom 1. Januara 2018. godine.
Pogledajte više o aktuelnom informacionom sistemu za izvršenje budžeta ISIB

Uputstva

Format podataka o Partnerima i računima partnera
Korisničko uputstvo za aplikaciju izvršenja budžeta
Uputstvo za deblokiranje PIN broja
Uputstvo za elektronsku razmenu podataka
Uputstvo za instaliranje pristupa FMIS sistemu sa radnih stanica
Uputstvo za izdavanje smart kartica budžetskim korisnicima
Uputstvo za logovanje na aplikaciju
Uputstvo za prijavu problema Servis desku
Uputstvo za promenu PIN broja
Uputstvo za proveru roka važenja korisničkog sertifikata

Obrasci

Formular za prijavu aplikativnih problema
Formular za prijavu hardverskih i komunikacionih problema
Zahtev za izdavanje smart kartice
Zahtev za opoziv korisničkog sertifikata
Zahtev za priključenje radne stanice na mrežu
Zahtev za pristup finansijskom planiranju - Windows 7

Programi

Program za instalaciju VPN klijenta za WIN7 i XP -32bit
Program za instalaciju VPN klijenta za WIN7 i XP -64bit
XMLValidator

Prezentacije

Devizni modul FMIS
Finansijsko planiranje
Izvršenje budžeta
Sistem za upravljanje javnim finansijama - FMIS