Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Obaveštenje nosiocima poljoprivrednih gazdinstava o isplati jednokratne novčane pomoći
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Objavljeno:04. 05. 2020.
Ključne reči:

Pravo na isplatu novčane pomoći u skladu sa Uredbom o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 („Sl. glasnik RS“, broj 57/2020), ima nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu.

Pored opšteg uslova neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, ili da je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze), koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja.

Pravo na novčanu pomoć imaju i vlasnici obeleženih i registrovanih košnica pčela, bili oni nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Visinu jednokratne pomoći u apsolutnom novčanom iznosu koja se određuje se po jedinici upisane površine, odnosno po grlu stoke ili broju košnica, možete proveriti u prilogu:

Obaveštenje nosiocima poljoprivrednih gazdinstava o isplati jednokratne novčane pomoći