Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Počinje odbijanje naloga za plaćanje faktura čiji se podaci ne slažu sa CRF registrom.
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Objavljeno:29. 03. 2018.
Ključne reči:

Počev od 02.04.2018. godine, nalozi za plaćanje čiji podaci se ne slažu sa ispravno registrovanim fakturama u centralnom registru faktura, smatraće se neispravnim nalozima za plaćanje.