Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Počinje sa radom novi informacioni sistem za izvršenje budžeta (ISIB) Republike Srbije
Sektor za informacione tehnologije
Objavljeno:26. 12. 2017.

Obaveštavamo Vas da će od 28. decembra 2017. godine u Upravi za trezor početi sa radom novi informacioni sistem izvršenja budžeta Republike Srbije - ISIB.

Stari sistem FMIS i sistem FinPlan, početkom produkcije ISIB-a, prestaju sa primenom u smislu izvršavanja budžeta i biće arhivirani. Sistem FMIS će ostati dostupan korisnicima u postojećem obliku do zatvaranja budžetske godine (odnosno do Aprila, Maja 2018. godine), a nakon toga po potrebi i posebnim zahtevima korisnika za potrebe izveštavanja.

O konkretnom daljem načinu upotrebe sistema FMIS Trezor će tokom 2018. godine posebno obavestiti korisnike.