Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Obaveštenje o računima iz grupe 723 743 i 763
Objavljeno:04. 10. 2016.

Članom 2. pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor1, propisan je tip korisnika javnih sredstava 7 (ostali korisnici javnih sredstava) i tip 8 (ostali – posebni korisnici javnih sredstava), kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta na poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor.

Poslovi platnog prometa, u smislu ovog zakona, obavljaju se u dinarima.

  1. “Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 8/14 i 24/16 

Dokumenta

Obaveštenje o računima iz grupe 723,743 i 763