Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Zamena sertifikata za aplikaciju Registar zaposlenih
Objavljeno:19. 01. 2016.

Danas, 19.01.2016, u 16 časova, izvršiće se zamena sertifikata u aplikaciji Registar zaposlenih.

S’obzirom da je zamenjeno sertifikaciono telo koje izdaje sertifikate, potrebno je da korisnici aplikacije odrade korake iz priloženog uputstva.

Dokumenta

Uputstvo za zamenu sertifikata