Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Zakon o platnom prometu
Objavljeno:31. 12. 2015.

Zakonom o platnom prometu1 uređuju se poslovi platnog prometa, kao i prava i obaveze banke i klijenta. Poslovi platnog prometa, u smislu ovog zakona, obavljaju se u dinarima.

  1. “Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 5/03, “Službeni glasnik RS”, br. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11 i 139/14 

Dokumenta

Zakon o platnom prometu