Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Korekcija tarife od 01.02.2015. godine
Objavljeno:31. 01. 2015.

Iznosi naknada u skladu sa Uredbom o izmenama Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor sa primenom od 01. februara 2015. godine.

Dokumenta

Tarifa od 01.02.2015.g