Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Pravilnik o spisku korisnika javnih sredstava
Objavljeno:26. 12. 2014.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Spisak korisnika javnih sredstava, u okviru kojeg su posebno evidentirani direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, javne agencije, organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su kontrolisane od strane države, kao i drugi korisnici javnih sredstava.

Dokumenta

Pravilnik o spisku korisnika javnih sredstava - Sl glasnik RS, broj 146 14
Spisak korisnika javnih sredstava - Sl glasnik RS, broj 146 14