Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Potpisan Sporazum o saradnji između Uprave za trezor i Agencije za borbu protiv korupcije
Objavljeno:21. 10. 2014.

Ovaj sporazum ima za cilj uspostavljanje efikasnije saradnje stvaranja povoljnih uslova za unapređivanje poslova iz oblasti javnih finansija, upotrebu sredstava iz javnih izvora i borbe protiv korupcije.

Predmet sporazuma:

  • razmena raspoloživih informacija o pitanjima od zajedničkog interesa, kao i kroz realizaciju zajedničkih konsultacija;
  • organizovanje zajedničkih nastupa (seminara, stručnih skupova, tribina i dr.);
  • zajedničku realizaciju projekata i druge oblike saradnje koji predstavljaju zajednički cilj ili interes sporazumne strane.

Dokumenta

sporazum o saradnji