Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Obaveštenje korisnicima javnih sredstava
Objavljeno:24. 09. 2014.

Obaveštavamo vas da su dana 19. septembra 2014. godine stupili na snagu Zakon o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, kao i Zakon o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika kojim su izmenjene odredbe do tada važećih zakona, a kojima se utvrđuje pravo zaposlenih na uvećanje zarade po osnovu dodatka na osnovnu platu za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad).

Dokumenta

Obaveštenje korisnicima javnih sredstava 24.09.2014