Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Uredba o budžetskom računovodstvu
Objavljeno:11. 12. 2003.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način korišćenja novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, uključenih u konsolidovani račun trezora Republike.

Dokumenta

Uredba o budžetskom računovodstvu