Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Pravilnik o zajedničkim osnovama, kriterijumima i zadacima za rad finansijske službe direktnog korisnika budžetskih sredstava
Objavljeno:08. 12. 2003.

Ovim pravilnikom uređuju se zajedničke osnove, kriterijumi i zadaci za rad finansijske službe direktnog korisnika budžetskih sredstava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i drugim propisima kojima se uređuje ova oblast.

Dokumenta

Pravilnik za rad finansijske službe direktnog korisnika budžetskih sredstava