Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije
Objavljeno:10. 06. 2003.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i uslovi pod kojima poreski dužnik u tekućoj godini može izmiriti poreske obaveze dospele do 31. decembra prethodne godine putem kompenzacije.

Dokumenta

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije