Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Informator o radu
Uredništvo sajta

Informator o radu Uprave za trezor je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja1 i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa2.

Informator o radu UT - maj 2024

Osnovni podaci o organu

Ministarstvo finansija – Uprava za trezor

Adresa Pop Lukina 7-9, 11000 Beograd
Matični broj 17862146
PIB 103964453
Elektronska pošta kabinet@trezor.gov.rs  1. Službeni glasnik RS broj: 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21 

  2. Službeni glasnik RS broj: 68/10 i 10/22