Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Javne informacije
Uredništvo sajta

Informacija od javnog značaja jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Da bi se neka informacija smatrala informacijom od javnog značaja nije bitno da li je izvor informacije organ javne vlasti ili koje drugo lice, nije bitan nosač informacija (papir, traka, film, elektronski mediji i sl.) na kome se nalazi dokument koji sadrži informaciju, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije, niti su bitna druga slična svojstva informacije 1.

Dokumenti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti - Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć
Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti - Zakon o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć
Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti - centralizovani obračun primanja
Postupak pred Upravom za trezor
Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

  1. “Službeni glasnik RS” br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010.