Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Javni konkursi

Na osnovu Zakona o državnim službenicima1 i Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima2, direktor Uprave za trezor oglašava:

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
U MINISTARSTVU FINANSIJA – UPRAVA ZA TREZOR

Radna mesta se popunjavaju na neodređeno vreme.  

Izjava o pribavljanju podataka o kojima se vodi službena evidencija

  1. Službeni glasnik RS, broj: 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17 

  2. Službeni glasnik RS, broj: 41/07 i 109/09