Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Javni konkursi
Sektor za ljudske i materijalne resurse

Na osnovu Zakona o državnim službenicima1 i Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima2, v. d. direktor Uprave za trezor oglašava:

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
U MINISTARSTVU FINANSIJA – UPRAVA ZA TREZOR

Radna mesta se popunjavaju na neodređeno vreme.  

Aktivni konkurs
Javni konkurs 21. avgust 2019. godine
Obrazac prijave
Javni konkurs 7. avgust 2019. godine
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija
Obrazac prijave za radno mesto 01 - softverski inženjer
Obrazac prijave za radno mesto 02 - programer
Obrazac prijave za radno mesto 03 - sistem administrator
Obrazac prijave za radno mesto 04 - samostalni sistem inženjer
Obrazac prijave za radno mesto 05 - mrežni inženjer
Obrazac prijave za radno mesto 06 - inženjer za komunikacione servise
Obrazac prijave za radno mesto 07 - podrška za hardver i softver
Obrazac prijave za radno mesto 08 - organizacija poslova budžetskih evidencija
Obrazac prijave za radno mesto 09 - savetnik za javna plaćanja
Obrazac prijave za radno mesto 10 - mlađi savetnik za kontrolu javnih plaćanja
Prethodni konkursi
Javni konkurs 2019-05-15 - direktor i pomoćnici Uprava u sastavu MFIN
Javni konkurs 2018-12-26
Javni konkurs 2018-10-24
Javni konkurs 2018-08-01
Javni konkurs 2018-06-13
Javni konkurs 2018-05-23
Javni konkurs 2018-03-28
Javni konkurs 2017-12-20
Javni konkurs 2017-09-27

  1. Službeni glasnik RS, broj: 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17 

  2. Službeni glasnik RS, broj: 41/07 i 109/09