Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Javni konkursi
Sektor za ljudske i materijalne resurse

Na osnovu Zakona o državnim službenicima1 i Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima2, v. d. direktor Uprave za trezor oglašava:

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
U MINISTARSTVU FINANSIJA – UPRAVA ZA TREZOR

Radna mesta se popunjavaju na neodređeno vreme.  

Aktivni konkurs
Javni konkurs 16. oktobar 2019. godine
Obrazac prijave 01-metodolog za izveštavanje o javnim prihodima
Obrazac prijave 02-tehničar za zaštitu informacionih sistema
Obrazac prijave 03-rukovodilac grupe
Obrazac prijave 04-radno mesto za podršku poslovima zaštite mrežne infrastrukture
Obrazac prijave 05-radno mesto za podršku multimedijalnim servisima
Obrazac prijave 06-organizator i kontrolor računovodstvenih poslova
Obrazac prijave 07-radno mesto za finansijsku kontrolu, analizu i izveštavanje
Obrazac prijave 08-radno mesto za kontrolu izvršenja javnih plaćanja
Obrazac prijave 09-načelnik Odeljenja
Obrazac prijave 10-radno mesto za vodjenje i kontrolu budžetskih evidencija
Obrazac prijave 11-radno mesto za poslove platnih usluga
Obrazac prijave 12-radno mesto za poslove budžetskih evidencija i fiskalne statistike
Obrazac prijave 13-radno mesto za poslove platnih usluga
Obrazac prijave 14-radno mesto za poslove budžetskih evidencija i fiskalne statistike
Obrazac prijave 15-radno mesto za poslove platnih usluga
Obrazac prijave 16-radno mesto za poslove platnih usluga
Obrazac prijave 17-radno mesto za poslove platnih usluga
Obrazac prijave 18-radno mesto za kontrolu izvršenja javnih plaćanja
Obrazac prijave 19-radno mesto za poslove budžetskih evidencija i fiskalne statistike
Obrazac prijave 20-radno mesto za kontrolu izvršenja javnih plaćanja
Javni konkurs 9. oktobar 2019. godine
Javni konkurs 21. avgust 2019. godine
Obrazac prijave
Materijal za pripremu kandidata za proveru posebnih fun.kompentencija - Objavljeno 30.08.2019. godine
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Javni konkurs 7. avgust 2019. godine
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - objavljeno 22.08.2019. godine
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija
Obrazac prijave za radno mesto 01 - softverski inženjer
Obrazac prijave za radno mesto 02 - programer
Obrazac prijave za radno mesto 03 - sistem administrator
Obrazac prijave za radno mesto 04 - samostalni sistem inženjer
Obrazac prijave za radno mesto 05 - mrežni inženjer
Obrazac prijave za radno mesto 06 - inženjer za komunikacione servise
Obrazac prijave za radno mesto 07 - podrška za hardver i softver
Obrazac prijave za radno mesto 08 - organizacija poslova budžetskih evidencija
Obrazac prijave za radno mesto 09 - savetnik za javna plaćanja
Obrazac prijave za radno mesto 10 - mlađi savetnik za kontrolu javnih plaćanja
Prethodni konkursi
Javni konkurs 2019-05-15 - direktor i pomoćnici Uprava u sastavu MFIN
Javni konkurs 2018-12-26
Javni konkurs 2018-10-24
Javni konkurs 2018-08-01
Javni konkurs 2018-06-13
Javni konkurs 2018-05-23
Javni konkurs 2018-03-28
Javni konkurs 2017-12-20
Javni konkurs 2017-09-27

  1. Službeni glasnik RS, broj: 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17 

  2. Službeni glasnik RS, broj: 41/07 i 109/09