Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Javni konkursi
Sektor za ljudske i materijalne resurse

Na osnovu Zakona o državnim službenicima1 i Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima2, v. d. direktor Uprave za trezor oglašava:

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
U MINISTARSTVU FINANSIJA – UPRAVA ZA TREZOR

Radna mesta se popunjavaju na neodređeno vreme.  

Aktivni konkurs
Javni konkurs 13.11.2019. godine
Obrazac prijave r.m 1
Obrazac prijave r.m 2
Obrazac prijave r.m 3
Obrazac prijave r.m 4
Obrazac prijave r.m 5
Obrazac prijave r.m 6
Obrazac prijave r.m 7
Obrazac prijave r.m 8
Obrazac prijave r.m 9
Obrazac prijave r.m 10
Obrazac prijave r.m 11
Obrazac prijave r.m 12
Obrazac prijave r.m 13
Obrazac prijave r.m 14
Obrazac prijave r.m 15
Obrazac prijave r.m 16
Obrazac prijave r.m 17
Obrazac prijave r.m 18
Obrazac prijave r.m 19
Obrazac prijave r.m 20
Javni konkurs 16. oktobar 2019. godine
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Obrazac prijave 01-metodolog za izveštavanje o javnim prihodima
Obrazac prijave 02-tehničar za zaštitu informacionih sistema
Obrazac prijave 03-rukovodilac grupe
Obrazac prijave 04-radno mesto za podršku poslovima zaštite mrežne infrastrukture
Obrazac prijave 05-radno mesto za podršku multimedijalnim servisima
Obrazac prijave 06-organizator i kontrolor računovodstvenih poslova
Obrazac prijave 07-radno mesto za finansijsku kontrolu, analizu i izveštavanje
Obrazac prijave 08-radno mesto za kontrolu izvršenja javnih plaćanja
Obrazac prijave 09-načelnik Odeljenja
Obrazac prijave 10-radno mesto za vodjenje i kontrolu budžetskih evidencija
Obrazac prijave 11-radno mesto za poslove platnih usluga
Obrazac prijave 12-radno mesto za poslove budžetskih evidencija i fiskalne statistike
Obrazac prijave 13-radno mesto za poslove platnih usluga
Obrazac prijave 14-radno mesto za poslove budžetskih evidencija i fiskalne statistike
Obrazac prijave 15-radno mesto za poslove platnih usluga
Obrazac prijave 16-radno mesto za poslove platnih usluga
Obrazac prijave 17-radno mesto za poslove platnih usluga
Obrazac prijave 18-radno mesto za kontrolu izvršenja javnih plaćanja
Obrazac prijave 19-radno mesto za poslove budžetskih evidencija i fiskalne statistike
Obrazac prijave 20-radno mesto za kontrolu izvršenja javnih plaćanja
Javni konkurs 9. oktobar 2019. godine
Javni konkurs 21. avgust 2019. godine
Obrazac prijave
Materijal za pripremu kandidata za proveru posebnih fun.kompentencija - Objavljeno 30.08.2019. godine
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Javni konkurs 7. avgust 2019. godine
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - objavljeno 22.08.2019. godine
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija
Obrazac prijave za radno mesto 01 - softverski inženjer
Obrazac prijave za radno mesto 02 - programer
Obrazac prijave za radno mesto 03 - sistem administrator
Obrazac prijave za radno mesto 04 - samostalni sistem inženjer
Obrazac prijave za radno mesto 05 - mrežni inženjer
Obrazac prijave za radno mesto 06 - inženjer za komunikacione servise
Obrazac prijave za radno mesto 07 - podrška za hardver i softver
Obrazac prijave za radno mesto 08 - organizacija poslova budžetskih evidencija
Obrazac prijave za radno mesto 09 - savetnik za javna plaćanja
Obrazac prijave za radno mesto 10 - mlađi savetnik za kontrolu javnih plaćanja
Prethodni konkursi
Javni konkurs 2019-05-15 - direktor i pomoćnici Uprava u sastavu MFIN
Javni konkurs 2018-12-26
Javni konkurs 2018-10-24
Javni konkurs 2018-08-01
Javni konkurs 2018-06-13
Javni konkurs 2018-05-23
Javni konkurs 2018-03-28
Javni konkurs 2017-12-20
Javni konkurs 2017-09-27

  1. Službeni glasnik RS, broj: 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17 

  2. Službeni glasnik RS, broj: 41/07 i 109/09