Grb
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF SERBIA
TREASURY ADMINISTRATION
Organizational scheme

Poslovi Uprave za trezor organizovani su na teritorijalnom principu u unutrašnjim jedinicama u sedištu Uprave i van sedišta.