Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Проширење и одржавање система оптимизације штампе
Објављено:09. 09. 2020.
Ид:ОП 31/2020
Рок:12. 10. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 20.10.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 13.10.2020. године
Конкурсна документација - објављено 09.09.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 09.09.2020. године