Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Одржавање апликативног софтверског решења за пословно извештавање
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:18. 05. 2020.
Ид:ОП 20/2020
Рок:18. 06. 2020. до 12 часова

Одлука о додели уговора - објављено 19.06.2020. године
Конкурсна документација -објављено 18.05.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 18.05.2020. године