Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара – Унапређење инфраструктуре Дата центра
Објављено:19. 06. 2020.
Ид:ОП 13/2020
Рок:09. 07. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 04.08.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 15.07.2020. године
Измена конкурсне документације - објављено 29.06.2020. године
Конкурсна документација - објављено 19.06.2020. године
Позив за подношење понуде - објављено 19.06.2020. године