Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка радова – Радови на машинским и електроинсталацијама са уградњом опреме, по партијама
Објављено:18. 02. 2020.
Ид:ОП 02/2020
Рок:20. 03. 2020. до 10 часова

Обавештење о обустави поступка - објављено 08.04.2020. године
Одлука о обустави поступка - објављено 26.03.2020. године
Додатне информације и појашњења - објављено 19.03.2020. године
Конкурсна документација - објављено 18.02.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 18.02.2020. године