Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања
Објављено:29. 10. 2020.
Ид:ЈНМВ 17/2020
Рок:10. 11. 2020. до 10 часова

Обавештење о обустави поступка - објављено 19.01.2021. године
Одлука о обустави поступка - објављено 08.01.2021. године
Обавештење 2 о донетој одлуци Републичке комисије - објављено 31.12.2020. године
Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије - објављено 01.12.2020. године
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - објављено 09.11.2020. године
Додатна појашњења 3 и 4 - објављено 06.11.2020. године
Додатна појашњења 2 - објављено 06.11.2020. године
Додатна појашњења 1 - објављено 06.11.2020. године
Конкурсна документација - објављено 29.10.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 29.10.2020. године