Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара – Клима уређаји
Објављено:17. 06. 2020.
Ид:ЈНМВ 10/2020
Рок:29. 06. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 22.07.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 07.07.2020. године
Конкурсна документација - објављено 17.06.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 17.06.2020. године