Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Израда идејног пројекта за смањење буке
Објављено:12. 06. 2020.
Ид:ЈНМВ 09/2020
Рок:23. 06. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 15.07.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 25.06.2020. године
Конкурсна документација - објављено 12.06.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 12.06.2020. године