Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Стручни надзор над извођењем радова на демонтажи постојећих лифтова и уградњи нових
Објављено:03. 06. 2020.
Ид:ЈНМВ 08/2020
Рок:12. 06. 2020. до 13 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 01.07.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 16.06.2020. године
Конкурсна документација - објављено 03.06.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 03.06.2020. године