Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Одржавање софтвера за даљински надзор службених возила
Објављено:18. 05. 2020.
Ид:ЈНМВ 07/2020
Рок:29. 05. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 09.06.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 01.06.2020. године
Конкурсна документација - објављено 18.05.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 18.05.2020. године