Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара – Клима уређаји
Објављено:22. 05. 2020.
Ид:ЈНМВ 06/2020
Рок:02. 06. 2020. до 12 часова

Обавештење о обустави поступка - објављено 12.06.2020. године
Одлука о обустави поступка - објављено 05.06.2020. године
Додатна појашњења - објављено 29.05.2020. године
Измена конкурсне документације - исправка техничке грешке - објављено 25.05.2020. године
Конкурсна документација - објављено 22.05.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 22.05.2020. године