Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавку услуга – Услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања
Објављено:31. 01. 2020.
Ид:ЈНМВ 01/2020
Рок:10. 02. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 20.02.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 13.02.2020. године
Додатне информације и појашњења - објављено 05.02.2020. године
Конкурсна документација - објављено 31.01.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 31.01.2020. године