Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода
Објављено:16. 10. 2020.
Ид:ЈН 10/2020
Рок:27. 10. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 20.11.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 29.10.2020. године
Конкурсна документација - објављено 16.10.2020. године
Обавештење о покретању преговарачког поступка - објављено 16.10.2020. године