Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Надоградња система за централни регистар фактура (ЦРФ) - IV фаза
Објављено:24. 04. 2020.
Ид:ЈН 03/2020
Рок:28. 04. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 29.04.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 28.04.2020. године
Конкурсна документација - објављено 24.04.2020. године
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - објављено 24.04.2020. године