Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Надоградња софтвера под комерцијалним називом СИРИУС 2010
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:24. 06. 2019.
Ид:ЈН 02/2019
Рок:05. 07. 2019. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 22.07.2019. године
Одлука о додели уговора - објављено 08.07.2019. године
Додатне информације и појашњења - објављено 28.06.2019. године
Обавештење о покретању преговарачког поступка - објављено 24.06.2019. године
Конкурсна документација - објављено 24.06.2019. године