Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање софтвера под комерцијалним називом “Сириус 2010”
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:08. 02. 2019.
Ид:ЈН 01/2019
Рок:22. 02. 2019. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 15.03.2019. године
Одлука о додели уговора - објављено 25.02.2019. године
Обавештење о покретању преговарачког поступка - објављено 08.02.2019. године
Конкурсна документација - објављено 08.02.2019. године