Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање рачунара, штампача и комуникационе опреме
Објављено:21. 09. 2020.
Ид:ЦЈН 15/2020

Обавештење о закљученом уговору за партију 14 - објављено 31.08.2021. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 14 - објављено 21.09.2020. године