Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - осигурања запослених и других лица
Објављено:14. 04. 2020.
Ид:ЦЈН 11/2020

Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2 - објављено 14.04.2021. године
Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2 - објављено 08.04.2022. године