Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење о Позиву за подношење понуда у вези узимања у закуп пословног простора-филијала Косовска Митровица
Уредништво сајта
Објављено:15. 04. 2021.
Кључне речи:

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези узимања у закуп пословног простора.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези узимања у закуп пословног простора за потребе Министарства финансија-Управа за трезор, филијале Косовска Митровица. (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу).

Саставни део Позива је: Образац понуде (Образац бр. 1).

Додатна обавештења у вези са овим позивом за достављајне понуда могу се добити електронским путем: maja.tomasovic@trezor.gov.rs

Позив за подношење понуда - закуп пословног простора